Pagina wordt geladen ...

Vind hier je baan

Selecteer hieronder je type baan

De elementenvlieger van EN uitzendbureau

Doe de test en ontdek jouw sterke en zwakke punten in vijf minuten. De test is geschikt voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Doe de test

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer voor www.enuitzendbureau.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door EN Uitzendbureau. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EN Uitzendbureau is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij EN Uitzendbureau.

Geen garantie op juistheid

Voor de informatie op onze website geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke juiste en actuele weergave. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Fouten die herkenbaar zijn als programmeer-  dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met EN Uitzendbureau te claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  

EN Uitzendbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht de disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

EN Uitzendbureau
Stephensonstraat 65
7903 AS  Hoogeveen
telefoon: 088 020 8500

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je nu aan en ontvang circa een keer per maand onze nieuwste vacatures en handige sollicitatietips! Wij verstrekken je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk gewenst moment weer afmelden.

Aanmelden
keurmerken vcu keurmerken lloyds keurmerken nbbu keurmerken sna
sitemap | contact | hoger in Google dotsolutions