Pagina wordt geladen ...

Vind hier je baan

Selecteer hieronder je type baan

De elementenvlieger van EN uitzendbureau

Doe de test en ontdek jouw sterke en zwakke punten in vijf minuten. De test is geschikt voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Doe de test

Wat is werkstress?

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.

Onder (ongezonde) werkstress wordt verstaan: stress door of in de werksituatie. De stress hoeft niet veroorzaakt te worden door die werksituatie alleen. De combinatie van hoge belasting op het werk met belasting in het privé-leven kunnen de stressklachten veroorzaken en leiden tot verminderd functioneren op het werk.

Bij langdurige stress is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord en kunnen stressklachten optreden.
Deze klachten kunnen zich lichamelijk, psychisch of in het gedrag uiten. Als niet tijdig ingegrepen wordt kunnen de signalen leiden tot chronische klachten: burn-out, chronische moeheid, spanningsproblemen, angststoornissen, maag- en darmproblemen, nek- en schouderklachten, nervositeit en depressie.

Werkdruk en werkstress

Werkdruk is een van de factoren die tot werkstress kunnen leiden.

TNO definieert werkdruk als volgt:

Een situatie waarin er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk wat betreft inhoud van het werk en de context van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren.

Werkdruk is één van de oorzaken van werkstress, naast andere werk- gerelateerde factoren die psychische klachten kunnen veroorzaken (zoals bijv. confrontatie met agressie en geweld)

TNO
 
Wie aan stress op het werk denkt, denkt vaak aan ‘te druk’: er moet te veel gedaan worden in te weinig tijd.
Werkdruk gaat over de hoeveelheid werk die binnen een bepaalde tijd naar ‘behoren’ moet worden gedaan. Werkdruk is daarmee een oorzaak van werkstress. Bij werkdruk kunt u structureel niet voldoen aan de eisen. Werkdruk kan de volgende oorzaken hebben een hoog werktempo, tijdsdruk, gebrek aan kennis en vaardigheden, te weinig invloed hebben op arbeids- en rusttijden, tegenstrijdige taken, slechte werkomstandigheden etc. In veel CAO’s is werkdruk een aandachtspunt, aangezien het één van de grootste risicofactoren is gebleken voor stress en overspannenheid.


Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een relatief nieuw begrip. Het werd geïntroduceerd in de Arbowet die per 1 januari 2007 is ingegaan. Voorheen werd gesproken over welzijn. In de (vernieuwde) Arbowet werden werkgevers verplicht om PSA te voorkomen en medewerkers hiertegen te beschermen. Onder het begrip PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.

Werkdruk groot probleem voor huisarts

De huisartsen in Nederland vinden de werkdruk te hoog. De kwaliteit van de huisartsenzorg staat hierdoor onder druk. Volgens onderzoek van Newcom Research (2018), in opdracht van de LVH, krijgen huisartsen noodzakelijke werkzaamheden niet af binnen de reguliere binnen de reguliere werktijd. Dit komt doordat de werkdruk te hoog is. Ook leidt het tot haastwerk en kans op het maken van fouten dan groot is. Huisartsen laten patiënten niet in de kou staan. Maar dingen als vakliteratuur, organisatorische zaken en nascholing schieten er steeds meer bij.

Externe en interne stressfactoren

De oorzaak van het ontstaan van stress wordt vaak gezocht in de externe wereld. Wie of wat heeft ervoor gezorgd je last hebt van stress. Je kunt de stressor in sommige gevallen aanpakken door ongewenste situaties te vermijden of proberen te veranderen. Vermijden is effectief als de omstandigheden heel onprettig zijn en je deze niet kunt of wilt veranderen. Veranderen kan effectief zijn, maar vaak niet mogelijk omdat je geen invloed hebt op de situatie. Toch is de externe stressor slechts een schakel van het ontstaan van stress.

Naast de externe stressoren is het van belang hoe je met de situatie omgaat. Ieder mens reageert weer anders op een externe stressor. Hoe je reageert, hangt van veel factoren af, zoals je persoonlijke vaardigheden, denkwijze, keuzemogelijkheden, gedragsmogelijkheden. Jouw persoonlijkheid is de belangrijkste schakel in de stressketen. Vaak is de meest effectieve manier leren om op een andere manier met de situatie om te gaan. 

Burn-out bij jonge werknemers (20-35 jaar) voorkomen: 3 tips

Hoe kan je als jonge werknemer burn-out klachten voorkomen? Een burn-out bij jongere werkenden (25-35 jarigen) komt steeds vaker voor. Meerdere factoren zijn hiervan de oorzaak en deze kunnen per persoon verschillen. 

1. Zorg voor een steday basis
2. Verminder prikkels
3. Waakzaamheid

Minder stress door positief denken

Je kunt veel stress verminderen door negatieve gedachten te stoppen. De eerste stap in de transformatie van negatieve naar positieve gedachten is het herkennen en bewust stil te staan bij je gedachten.

 

Bron: stresscentrum.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je nu aan en ontvang circa een keer per maand onze nieuwste vacatures en handige sollicitatietips! Wij verstrekken je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk gewenst moment weer afmelden.

Aanmelden

De laatste tweets

keurmerken vcu keurmerken lloyds keurmerken nbbu keurmerken sna
sitemap | contact | webapplicatie dotsolutions