Pagina wordt geladen ...

Vind hier je baan

Selecteer hieronder je type baan

De elementenvlieger van EN uitzendbureau

Doe de test en ontdek jouw sterke en zwakke punten in vijf minuten. De test is geschikt voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Doe de test

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wetswijziging informatie

Hierbij willen wij jullie op de hoogte stellen van de belangrijkste wijzigingen die per 1-1-2020 ingaan naar aanleiding van de wetswijziging Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Payroll

Definitie payroll: De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.
Als er sprake is van een payrollovereenkomst dan verandert het volgende:

  • de payrollkracht heeft per dag 1 recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemer die bij het bedrijf zelf in dienst is in een gelijke of gelijkwaardige functie. (loon, arbeidstijden, overwerk etc.)
  • het uitzendbeding kan niet worden toegepast, dit houdt in dat er direct een contract voor bepaalde tijd aangegaan moet worden met de payrollkracht.
  • de ketenregeling van 6 contracten in 4 jaar kan alleen worden toegepast als dit ook in de eigen CAO staat. Aantal contracten volgens de nieuwe wetgeving worden 3 contracten in 3 jaar. Als de eigen CAO hier niet vanaf wijkt, is dit ook de regeling die geldt voor de payrollkracht.
  • de payrollkracht valt onder dezelfde pensioenregeling die het bedrijf hanteert, maar wordt als uitzondering pas per 1-1-2021 ingevoerd.  

Transitievergoeding

Oude regeling; transitievergoeding is van toepassing als iemand 2 jaar in dienst is geweest en weg moet bij het bedrijf. Nieuwe regeling; vanaf dag 1 bestaat het recht op transitievergoeding. 

De berekening voor de transitievergoeding blijft gelijk; 1/3 maandsalaris per dienstjaar. (als iemand een aantal dagen heeft gewerkt, dan wordt het bruto salaris van deze dagen gelijkgesteld met het maandsalaris.

Oproepovereenkomst

Er is sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van de te verrichten arbeid niet is vastgelegd als:

  • één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een maand 
  • één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een jaar, waarbij het recht op loon gelijkmatig gespreid is over dat tijdvak.

Bij een oproepovereenkomst moet de werknemer minstens 4 kalenderdagen van te voren geïnformeerd worden over de dagen en uren dat hij moet werken. Als er binnen die 4 kalenderdagen iets wijzigt (bijvoorbeeld een minder uren, of helemaal niet meer werken) dan moet de werkgever wel het loon betalen conform de uren die de werknemer ingepland stond.

Ontslagrecht

Het ontslagrecht wordt versoepeld. Op dit moment moet de werkgever volledig voldoen aan één van de acht ontslaggronden. Bij invoering van de wet arbeidsmarkt in balans komt er een cumulatiegrond. Dit geeft de rechter de mogelijkheid om ontslaggronden te combineren, bijvoorbeeld als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en disfunctioneren. Als de cumulatiegrond van toepassing is dan kan de werknemer een hogere transitievergoeding krijgen.

Premiedifferentiatie WW

Op dit moment worden de WW-uitkeringen gefinancierd via 67 verschillende sectorpremies. Deze sectorpremies komen te vervallen. Dat houdt in dat de sectorindeling niet meer relevant is voor de WW-premiestelling en dat er voortaan nog maar twee WW-premies zijn die voor alle werkgevers gelden:

  • de lage premie voor vaste contracten
  • de hoge premie voor flexibele contracten

Dit betekend dat de WW premies worden verhoogd voornamelijk voor flexibele contracten, deze premie wordt 5% hoger dan de lage premie. Dit zal per 1-1-2020 dan ook zorgen voor een kostenstijging door deze premies.

BRON: NBBU

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je nu aan en ontvang circa een keer per maand onze nieuwste vacatures en handige sollicitatietips! Wij verstrekken je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk gewenst moment weer afmelden.

Aanmelden
keurmerken vcu keurmerken lloyds keurmerken nbbu keurmerken sna
sitemap | contact | hoger in Google dotsolutions